Nauka to potęgi klucz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-346/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat białobrzeski

Gmina: Promna

Wartość ogółem: 385702

Wydatki kwalifikowalne: 385702

Dofinansowanie: 366502

Dofinansowanie UE: 327846,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Promna

NIP beneficjenta: 7981437673

Kod pocztowy: 26-803

Miejscowość: Promna

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat białobrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

dotacja na innowacje 2021, fundusz odbudowy polska, szkolenia zawodowe, w polityce pll, nawara serwis, nowe możliwości, pnb definicja, dla nas, zakladanie firmy dla mlodych, euro 2021 w jakim kraju, własną działalność koszty 2021, biznes2, dekerta 8, ohp kalisz, www okonek pl, dofinansowanie z urzędu pracy 2019

yyyyy