Nauka w Gminie Borowie drogą do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-315/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Gmina: Borowie

Wartość ogółem: 125585

Wydatki kwalifikowalne: 125585

Dofinansowanie: 125585

Dofinansowanie UE: 106747,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Borowie

NIP beneficjenta: 8262037310

Kod pocztowy: 08-412

Miejscowość: Borowie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/6/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

optima hrs ełk, korzyść krzyżówka, polityka definicja, mpgk wolin

yyyyy