Nauka w nowym wymiarze

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-039/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Konopnica

Wartość ogółem: 304305,11

Wydatki kwalifikowalne: 304305,11

Dofinansowanie: 261105,11

Dofinansowanie UE: 221939,34

Nazwa beneficjenta: Klub Tenisa Stołowego „Optima”

NIP beneficjenta: 9462592293

Kod pocztowy: 20-209

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/30/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

nowinki barczewskie, urząd miasta bydgoszcz dodatki mieszkaniowe, mamą wraca do pracy dofinansowanie 2022, brzoza ojcowska

yyyyy