NAUKA – WIEDZA – PRZYSZŁOŚĆ

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-243/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Zalesie

Wartość ogółem: 120308

Wydatki kwalifikowalne: 120308

Dofinansowanie: 104288

Dofinansowanie UE: 102261,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Zalesie/Zespół Szkół w Zalesiu

NIP beneficjenta: 5372324517

Kod pocztowy: 21-512

Miejscowość: Zalesie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

solidarności lublin, na podłodze autobusu stoi wózek, geotermia podhalańska, czy praktyki w technikum są płatne 2020, starostwo lipno, dołaczam, dotacje na rozpoczecie dzialalnosci, przyszłości, magdalena radecka, drugiego, pupnowysacz, autobus elektryczny warszawa, domki letniskowe powidz, dofinansowanie do kursów językowych, pup zabkowice

yyyyy