NAUKA WYNIKI SUKCES W PRZYSZŁOŚCI

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-064/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Gmina: Ząbkowice Śląskie

Wartość ogółem: 120610,17

Wydatki kwalifikowalne: 120610,17

Dofinansowanie: 120610,17

Dofinansowanie UE: 102518,64

Nazwa beneficjenta: Gmina Ząbkowice Śląskie

NIP beneficjenta: 8871635243

Kod pocztowy: 57-200

Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

rak jelita grubego badanie krwi, potocznie o uciążliwym obowiązku, umowy budowlane do pobrania za darmo pdf, cesja partycypacji tbs wzór

yyyyy