Nauka – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-342/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Gmina: Trąbki Wielkie

Wartość ogółem: 143300

Wydatki kwalifikowalne: 143300

Dofinansowanie: 143300

Dofinansowanie UE: 121805

Nazwa beneficjenta: Gmina Trąbki Wielkie

NIP beneficjenta: 6040021514

Kod pocztowy: 83-034

Miejscowość: Trąbki Wielkie

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

milwicz projekty, fundacja krajobrazy, polska i unia europejska, rejestracja dla bezrobotnych, zielony zakątek suwałki, sztuka zadawania pytań w coachingu, urząd pracy elbląg oferty, portfel regionalny, ministerstwo rozwoju i technologii, pałac w kozłówce godziny otwarcia

yyyyy