NAUKI MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE KAPITAŁEM PRZYSZŁOŚCI.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-010/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat pińczowski

Gmina: Pińczów

Wartość ogółem: 165980

Wydatki kwalifikowalne: 165980

Dofinansowanie: 165980

Dofinansowanie UE: 141083

Nazwa beneficjenta: Urząd Gminy w Pińczowie/Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Gackach

NIP beneficjenta: 6621717950

Kod pocztowy: 28-400

Miejscowość: Gacki

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski / Powiat pińczowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

zbiornik.cmo, wyodrębnioną ewidencja księgowa wzór, www pup opole, lista rankingowa restrukturyzacja małych gospodarstw 2020, praktyczne projekty, zadbano wrocław, język obcy dla każdego, działki małopolska, habryka po goralsku, centrum spotkań europejskich światowid w elblągu, dom krobia, mojecki łukasz choroba

yyyyy