NEO-szkoła czyli Nowoczesność-Efektywność-Organizacja – program rozwoju Gimnazjum im. Ks. Wacława Robczyńskiego w Wasilkowie na lata 2011-2013

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-578/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Wasilków

Wartość ogółem: 283706,9

Wydatki kwalifikowalne: 283706,9

Dofinansowanie: 283706,9

Dofinansowanie UE: 241150,87

Nazwa beneficjenta: Gmina Wasilków

NIP beneficjenta: 9661468124

Kod pocztowy: 16-010

Miejscowość: Wasilków

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

przedszkole nr 8 kędzierzyn, wrzesień 2021, championy, błąd kontroli crc, pup czluchow, wmarr, wzór wniosku o dofinansowanie dekodera

yyyyy