Nie masz haka na bystrzaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-205/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnica

Wartość ogółem: 969347

Wydatki kwalifikowalne: 969347

Dofinansowanie: 969347

Dofinansowanie UE: 823944,95

Nazwa beneficjenta: Gmina Świdnica

NIP beneficjenta: 8842365226

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/17/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

art 7 ust 2 ustawy o vat, nekla.pl, logo strony, msp jedlina dziennik, gmina jerzmanowa, rolnictwo węgier jest mniej rozwinięte niż danii ponieważ, roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach 2020, przebarwienia na panelach fotowoltaicznych, adam szczuciński, list intencyjny co to, usankcjonowane, dom szydłowo, 3186 brutto ile to netto, mmśp skrót, zst chełm

yyyyy