Nie tracąc przeszłości wygrać przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-216/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Lubomia

Wartość ogółem: 514671

Wydatki kwalifikowalne: 514671

Dofinansowanie: 514671

Dofinansowanie UE: 437470,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Lubomia

NIP beneficjenta: 6471704471

Kod pocztowy: 44-360

Miejscowość: Lubomia

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/17/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

zakątek rybacki, liceum kościuszki warszawa, pożyczki prywatne dla bezrobotnych, jak wypełnić wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy forum, up słupca, nip europejski a ryczałt, gov obywatel, czym pomalować skrzynie na warzywa, bartoszyce powiat, kurs euro 14.03 22

yyyyy