Nie tylko dla orłów – zajęcia dla uczniów mających problemy z nauką i uzdolnionych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-038/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Słupsk

Gmina: M. Słupsk

Wartość ogółem: 317783,12

Wydatki kwalifikowalne: 317783,12

Dofinansowanie: 317783,12

Dofinansowanie UE: 270115,65

Nazwa beneficjenta: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Maksymialiana M. Kolbe/ Zespół Szkół Katolickich im. Św. Marka w Słupsku

NIP beneficjenta: 8392817532

Kod pocztowy: 76-200

Miejscowość: Słupsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski / Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

wojewódzki urząd pracy lublin, ile znaków na stronie, usługi budowlane pomorskie, kolejowe, koronawirus mapa gov, zs2 bochnia, mama wraca do pracy 2021, rzs długość życia, dotacje dla małych firm

yyyyy