Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-021/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Krasnobród

Wartość ogółem: 117859,52

Wydatki kwalifikowalne: 117859,52

Dofinansowanie: 102259,52

Dofinansowanie UE: 100180,59

Nazwa beneficjenta: „Ach Zielone” Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Zielone i Okolic

NIP beneficjenta: 9223044588

Kod pocztowy: 22-440

Miejscowość: Krasnobród

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

szeroko pojęty, gimnazjum annopol, prace państwowe, latarnik ile ma stron, pisemne opracowanie zagadnienia, lublin ul ruska, badanie rct, opis ankiety, wnioski o dopłaty 2019 do kiedy, województwo podlaskie, ludność wałbrzycha

yyyyy