Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-028/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Gmina: Narol

Wartość ogółem: 69601,5

Wydatki kwalifikowalne: 69601,5

Dofinansowanie: 69601,5

Dofinansowanie UE: 59161,28

Nazwa beneficjenta: Gimnazjum w Narolu

NIP beneficjenta: 7931430893

Kod pocztowy: 37-610

Miejscowość: Narol

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

wzór umowy spółki cywilnej, zamówienie z wolnej ręki 2021, rząd rp, e mikrofirma 2020, plany zagospodarowania przestrzennego poznań, korekta korekty, tytuł zabezpieczenia, przedszkole na wierzbnie, spotkanie informacyjne, szkolenia darmowe, uczelnie w łodzi, zamość praca, montaż opasek drzwiowych youtube, dwa miasta łączy linia kolejowa o długości 336 kilometrów, zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego pdf, projekty dla osp 2022, szybkie dodanie eu, w odpowiedzi na pismo, pneumatyka bielsko, dz. u. z 2002r. nr 101 poz. 926

yyyyy