Niech i dla naszych dzieci słońce zaświeci

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-055/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat staszowski

Gmina: Staszów

Wartość ogółem: 318379,31

Wydatki kwalifikowalne: 318379,31

Dofinansowanie: 313174,01

Dofinansowanie UE: 270622,41

Nazwa beneficjenta: Gmina Staszów / Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej

NIP beneficjenta: 8661545947

Kod pocztowy: 28-200

Miejscowość: Staszów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat staszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

gruźlica ukraina, pcpr wałbrzych, praca jasło pup, odwołanie ministra, niezrealizowanych razem czy osobno, fundacje pomagające wyjść z długów, kinga świtalska, gov praca, www.gogle wyszukiwarka, endorfina starachowice

yyyyy