Niech słońce świeci dla wszystkich dzieci II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-001/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Gorzów Śląski

Wartość ogółem: 196800

Wydatki kwalifikowalne: 196800

Dofinansowanie: 193848

Dofinansowanie UE: 167280

Nazwa beneficjenta: Gmina Gorzów Śląski

NIP beneficjenta: 5761550857

Kod pocztowy: 46-310

Miejscowość: Gorzów Śląski

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

pozyczka 100 zl, dotacje unijne dla firm, mopskoszalin, nakładające się zwolnienia lekarskie od różnych lekarzy, to o czym zdecydowano wytyczne dyrektywy, synonim przedsiębiorca, pożyczki niskooprocentowane, praca krzywda, punkt feng fu

yyyyy