Niech słońce świeci dla wszystkich dzieci

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-017/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Gorzów Śląski

Wartość ogółem: 170240

Wydatki kwalifikowalne: 170240

Dofinansowanie: 167686,4

Dofinansowanie UE: 144704

Nazwa beneficjenta: Gmina Gorzów Śląski

NIP beneficjenta: 5761240708

Kod pocztowy: 46-310

Miejscowość: Gorzów Śląski

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

dynów obwodnica, kursy dla dorosłych, zatrudnienie po stażu 2020, upoważnienie osoby, zaświadczenie o bezrobociu, jak przestac sie bac pdf, wymiana pionów w mieszkaniu własnościowym, kobieta z zasadami, rozporządzenia z mocą ustawy, swina

yyyyy