Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Smerf”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-010/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Stąporków

Wartość ogółem: 130159

Wydatki kwalifikowalne: 130159

Dofinansowanie: 126439

Dofinansowanie UE: 110635,15

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów

NIP beneficjenta: 6581942125

Kod pocztowy: 26-220

Miejscowość: Stąporków

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

jak zaksięgować program komputerowy o niskiej wartości, oze projekt, urząd gminy strzałkowo, konstytucja biznesu pdf, instytucje rynku pracy, analiza swot osoby, lubelska unia sportu, pup kamień pomorski, rejestr funduszy inwestycyjnych online, artykuł 32 ustawa 2a, niezmieniona razem czy osobno, mieszkania paczków, śmieszne wyrazy, interkadra kraków, al.to, potwierdzenie przyjęcia zaliczki wzór

yyyyy