Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA- etap II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-085/12-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Gmina: Mikołów

Wartość ogółem: 1870020,54

Wydatki kwalifikowalne: 1870020,54

Dofinansowanie: 1720418,9

Dofinansowanie UE: 1589517,46

Nazwa beneficjenta: Gmina Mikołów

NIP beneficjenta: 6351805347

Kod pocztowy: 43-190

Miejscowość: Mikołów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

urząd pracy łuków, marek redźko, w kat, tablica pl jaslo, spacja inaczej, pkd proz, dworzec pkp tczew, dofinansowanie dla nowych firm, sprawdzanie działalności

yyyyy

Dodaj komentarz