Nowa edukacja – Wyższe szanse

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-016/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Kozy

Wartość ogółem: 580220

Wydatki kwalifikowalne: 580220

Dofinansowanie: 510593,6

Dofinansowanie UE: 493187

Nazwa beneficjenta: Gmina Kozy

NIP beneficjenta: 9372653016

Kod pocztowy: 43-340

Miejscowość: Kozy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/13/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/26/2015

jak odczytać pismo lekarza, spin link 23 kwietnia, uzupełnij notatkę dotyczącą zagrożonych gatunków, www, typy państw, co to jest transformacja

yyyyy