Nowa grupa i nowe zajęcia dla przedszkolaków w Koniczynce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-014/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Mosina

Wartość ogółem: 576309,6

Wydatki kwalifikowalne: 576309,6

Dofinansowanie: 489863,16

Dofinansowanie UE: 489863,16

Nazwa beneficjenta: Krystyna Smektała

NIP beneficjenta: 7821589776

Kod pocztowy: 62-050

Miejscowość: Mosina

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

program operacyjny infrastruktura i środowisko, narkomania w polsce 2018, szkolenia z urzędu pracy jakie, kariera zawodowa

yyyyy