Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-176/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Mielec

Wartość ogółem: 273997,5

Wydatki kwalifikowalne: 273997,5

Dofinansowanie: 273997,5

Dofinansowanie UE: 232897,88

Nazwa beneficjenta: Gmina Mielec

NIP beneficjenta: 8171981902

Kod pocztowy: 39-300

Miejscowość: Mielec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

terminy urzędowe dni robocze czy kalendarzowe, podeszły wiek, kolejlove, wykaz beneficjentów dopłat bezpośrednich 2017, niania ile za godzinę 2022, wiadomości regionalne, hrm pzu logowanie, wezwanie do uzupełnienia braków formalnych kpa, ciecz do produkcji kauczuku krzyżówka, urząd pracy wałcz, gliwice błonie 3, pomoc de minis, stypendium marszałka województwa wielkopolskiego kwota, mikropożyczka a zawieszenie działalności, co to jest fundusz odbudowy, różnica między kosztem a wydatkiem, beethovena wałbrzych

yyyyy