NOWE MIEJSCA PRZEDSZKOLNE W BAJKOWYM PAŁACU W CZOŁOWIE

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-043/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski

Gmina:

Wartość ogółem: 904053,33

Wydatki kwalifikowalne: 904053,33

Dofinansowanie: 768445,33

Dofinansowanie UE: 653178,53

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Budowlane MAKRUSZ

NIP beneficjenta: 6661004854

Kod pocztowy: 62-610

Miejscowość: Sompolno

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

generator asos 2018, pgk wołów, ogród owocowy projekt, koszty rzeczowe, koronawirus 20.12.2021, urząd skarbowy kluczbork godziny otwarcia, umowa o zarządzanie transportem doc, termomodernizacja dofinansowanie 2021, pomoc dla przedsiębiorców koronawirus, połącz flagę unii europejskiej z opisami dotyczącymi tej organizacji, dom kultury nowa sarzyna, dziwnow ul szosowa, łomża piecze ciasta dla krystiana, łódzkie specjalizacje lekarskie, kartki na 1 grudnia

yyyyy