Nowe możliwości – lepszy start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-037/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Jastków

Wartość ogółem: 229472

Wydatki kwalifikowalne: 229472

Dofinansowanie: 205034

Dofinansowanie UE: 195051,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Jastków/Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie

NIP beneficjenta: 7132592685

Kod pocztowy: 21-002

Miejscowość: Jastków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

akademia menadzera, dystrybucja europejska a polska, pracujemy, wykaz chorób zawodowych nauczycieli 2020, dobór silnika elektrycznego pkm, klub malucha bytom, dofinansowanie do działalności 2021, dotację na agroturystykę 2022, rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych, małe, eiadomosci, ue wroc harmonogram roku, dzień dobry na wesoło, portal zbiornik, nawara serwis, stosując zasadę angażowania zmysłów w ocenie miejsca zdarzenia, bajkonet głogów, wnioski mazowiecki, srodkowa

yyyyy