Nowe przedszkole w Gminie Żarnowiec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-013/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Gmina: Żarnowiec

Wartość ogółem: 2411160

Wydatki kwalifikowalne: 2411160

Dofinansowanie: 2374992,6

Dofinansowanie UE: 2049486

Nazwa beneficjenta: Gmina Żarnowiec

NIP beneficjenta: 6371394249

Kod pocztowy: 42-439

Miejscowość: Żarnowiec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012

136 dni po 2 lipca, w imię zasad 2014, upoważnienie wzór word, w pl, stół warsztatowy projekt pdf, sm włodawa, czy do cit 8 należy dołączyć bilans, opieka prenatalna, błędy ex ante, onz zadania, lublin podział na dzielnice, termomodernizacją budynku dofinansowanie 2021, wysokie stanowisko inaczej, sklep papierniczy praga południe, ministrowie 2019, pbiznesu, zdrowotne za grudzień 2021, dystrybutor do wody dla dzieci, 142 promyk nadziei

yyyyy