Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-195/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat gostyniński

Gmina: Szczawin Kościelny

Wartość ogółem: 86671

Wydatki kwalifikowalne: 86671

Dofinansowanie: 86671

Dofinansowanie UE: 73670,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Szczawin Kościelny

NIP beneficjenta: 9710662755

Kod pocztowy: 09-550

Miejscowość: Szczawin Kościelny

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat gostyniński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014

staż unijny kwota 2022, liczba osób na utrzymaniu jak liczyć, nysa informacje, szczepienie osób niepełnosprawnych na covid, podkowy, strzelce opolskie pl, medicum płońsk, wskaźniki zadłużenia, praca starachowice pup, spin link 26 kwietnia, nova sushi zielonka opinie, polska-slowacja, pife wrocław

yyyyy