NOWE SZANSE – LEPSZE WYNIKI

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-171/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Garbów

Wartość ogółem: 95860,04

Wydatki kwalifikowalne: 95860,04

Dofinansowanie: 81481,03

Dofinansowanie UE: 81481,03

Nazwa beneficjenta: Gmina Garbów/Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

NIP beneficjenta: 7161748440

Kod pocztowy: 21-080

Miejscowość: Bogucin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

einsteinie, esencja z ziół krzyżówka, urzad pracy olecko, salmovir cena, domki letniskowe producent mazowieckie, urzad marszalkowski warszawa praca, znajdź wymienione kościoły na planie centrum poznania, ogrody działkowe aranżacje, cennik usług budowlanych kujawsko-pomorskie 2021, darmowe kursy szczecin

yyyyy