Nowe szanse małego ucznia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-334/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Gmina: Podkowa Leśna

Wartość ogółem: 66528

Wydatki kwalifikowalne: 66528

Dofinansowanie: 66528

Dofinansowanie UE: 56548,8

Nazwa beneficjenta: Miasto Podkowa Leśna/ Zespół Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej

NIP beneficjenta: 5341465599

Kod pocztowy: 05-807

Miejscowość: Podkowa Leśna

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski / Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

żłobek rawa mazowiecka, seo kurs, jak napisać odwołanie do przedszkola, wiadomosci z polski dowiesz sie pierwszy, tylko dwa działania w ramce mają wynik będący liczbą naturalną

yyyyy