Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-236/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Hyżne

Wartość ogółem: 133587,67

Wydatki kwalifikowalne: 133587,67

Dofinansowanie: 116967,67

Dofinansowanie UE: 113549,52

Nazwa beneficjenta: Gmina Hyżne

NIP beneficjenta: 8133303324

Kod pocztowy: 36-024

Miejscowość: Hyżne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

ferie pomorze 2019, strategicznej alokacji, maszyny unia, wojewódzki fundusz ochrony środowiska opole, brak pracy, starachowice lubianka, dofinansowanie dla mlodych

yyyyy