Nowoczesna edukacja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-010/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 270022,11

Wydatki kwalifikowalne: 270022,11

Dofinansowanie: 270022,11

Dofinansowanie UE: 229518,79

Nazwa beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

NIP beneficjenta: 6570008869

Kod pocztowy: 25-950

Miejscowość: Kielce

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/15/2010

gospodarka ue, biedronka namiot wyprzedażowy 2021 gdzie, doprzodu, ulotki budowlane wzory, spis jak sprawdzić, zamówienia z wolnej ręki do jakiej kwoty 2021

yyyyy