Nowoczesna Edukacja Dla Wszystkich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-137/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina:

Wartość ogółem: 1007650

Wydatki kwalifikowalne: 1007650

Dofinansowanie: 869950

Dofinansowanie UE: 856502,5

Nazwa beneficjenta: Powiat Lubartowski

NIP beneficjenta: 7141891281

Kod pocztowy: 21-100

Miejscowość: Lubartów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

kawiarnia śródmieście, eu, klub żeglarski nysa, ppe.wrotapodlasia.pl, przyszlego, złoty kod key drop 2021 marzec, dom spokojnej starości dofinansowanie z unii 2018, pola eksploatacji prawo autorskie, pup mrągowo praca, kto to jest adresat, śmieszne zdanie

yyyyy