Nowoczesna edukacja i równe szanse

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-171/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Cieszyn

Wartość ogółem: 95290

Wydatki kwalifikowalne: 95290

Dofinansowanie: 95290

Dofinansowanie UE: 80996,5

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Ewangelickie/Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego

NIP beneficjenta: 5482450849

Kod pocztowy: 43-400

Miejscowość: Cieszyn

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/5/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010

nysa województwo, rodzinna wieś justyny kowalczyk, programy operacyjne 2007 13, pup kolbuszowa, kmita

yyyyy