Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-047/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lwówecki

Gmina: Lubomierz

Wartość ogółem: 1408588

Wydatki kwalifikowalne: 1408588

Dofinansowanie: 1408588

Dofinansowanie UE: 1197299,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Lubomierz

NIP beneficjenta: 6161276526

Kod pocztowy: 59-623

Miejscowość: Lubomierz

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lwówecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

zus citroena szczecin, jaka pomoc dla samozatrudnionych, knapik bytom, projektu, koszty a wydatki, ukraina bosnia i hercegowina wynik, na rysunku przedstawiono trasę autobusu z warszawy do krynicy zdrój, senseconsulting.pl, korzysta, dunikowskiego słupsk, bracka knurów, grajewo basen, lista rankingowa modernizacja gospodarstw rolnych 2021, urząd pracy żary

yyyyy