Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-210/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina:

Wartość ogółem: 508911,01

Wydatki kwalifikowalne: 508911,01

Dofinansowanie: 433251,01

Dofinansowanie UE: 432574,36

Nazwa beneficjenta: Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

NIP beneficjenta: 5372197160

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

strategia niebieska, przedszkole wola dębińska, pupczluchow, uzupełnij wypowiedzenia tak aby powstały wskazane zdania, doradztwo gospodarcze warszawa, pacjent gov nie działa, europejski fundusz hipoteczny, generuje spójną wiązkę światła, próchnica na przednich zębach, lgd hrubieszów, gdynia lublin pkp, weryfikacja a walidacja, co sie stanie 6 marca 2021

yyyyy