Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-806/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Gmina: Bargłów Kościelny

Wartość ogółem: 279283

Wydatki kwalifikowalne: 279283

Dofinansowanie: 248983

Dofinansowanie UE: 237390,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Bargłów Kościelny/Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

NIP beneficjenta: 8461597922

Kod pocztowy: 16-320

Miejscowość: Bargłów Kościelny

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

przeanalizuj przykład na stronie 139, kompetencje kluczowe przedszkolaka, praca operacyjna definicja, ryzyko związane z realizacji projektu przykład, prymusi zawodu pomorza i kujaw, świna, wydatek strukturalny kod 81, ciąg podpór przy konstrukcji architektonicznej, szanse, mieszkania sprzedaż wałbrzych, wagony bezprzedziałowe, pro trailer lipiany

yyyyy