Nowoczesna szkoła – przystankiem do kariery!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-090/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Sosnowiec

Gmina:

Wartość ogółem: 1170965

Wydatki kwalifikowalne: 1170965

Dofinansowanie: 1170965

Dofinansowanie UE: 995320,25

Nazwa beneficjenta: Miasto Sosnowiec/Zespół Szkół Technicznych Licealnych w Sosnowcu

NIP beneficjenta: 6442861251

Kod pocztowy: 41-200

Miejscowość: Sosnowiec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Sosnowiec

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

żłobek nr 9 lublin, dotacje z unii na otwarcie firmy, krakowska karta wniosek, inicjatywa polska, wzrost kobiety

yyyyy