Nowoczesna szkoła

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-104/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Kraśnik – miasto

Wartość ogółem: 1096430

Wydatki kwalifikowalne: 1096430

Dofinansowanie: 980430

Dofinansowanie UE: 931965,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Mełgiew

NIP beneficjenta: 7122914532

Kod pocztowy: 21-007

Miejscowość: Mełgiew

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

gmina wola mysłowska, kredyt dla przedsiębiorców, kantyna niewiadów, kamieniarstwo bydgoszcz wiślana, fs 13 chomikuj, będzie to co ma być nie inaczej, urząd pracy w kościerzynie, bartosz komraus, z, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, kto to jest moderator

yyyyy