Nowoczesne Gimnazja w Gminie Pelplin

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-167/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat tczewski

Gmina: Pelplin

Wartość ogółem: 411520

Wydatki kwalifikowalne: 411520

Dofinansowanie: 349792

Dofinansowanie UE: 349792

Nazwa beneficjenta: Gmina Pelplin

NIP beneficjenta: 5931005137

Kod pocztowy: 83-130

Miejscowość: Pelplin

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki / Powiat tczewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/28/2015

program dofinansowań nauki języków obcych, garaż wałbrzych, kieruje wszystkimi czynnościami komórki, fundusze spójności, aglomeracja wałbrzyska, kündigung po niemiecku wzór, art 202 4b, darmowe kursy toruń, euro inauguracja, zabudowa chłodnia, psy dla niewidomych, jedna ze stron transakcji handlowej krzyżówka, poska slowacja, warunkowe przesyłanie połączeń włączone, polska słowacja, podmiot rodzaje, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2019 białystok

yyyyy