Nowoczesne Liceum – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-084/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Gmina: Mikołów

Wartość ogółem: 587800

Wydatki kwalifikowalne: 587800

Dofinansowanie: 587800

Dofinansowanie UE: 499630

Nazwa beneficjenta: Powiat Mikołowski

NIP beneficjenta: 6351575953

Kod pocztowy: 43-190

Miejscowość: Mikołów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

rzepiennik biskupi, www tygodnik pl, cele publiczne, domki letniskowe dolnośląskie

yyyyy