Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-273/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Gmina: Miastkowo

Wartość ogółem: 332827,8

Wydatki kwalifikowalne: 332827,8

Dofinansowanie: 332827,8

Dofinansowanie UE: 282903,63

Nazwa beneficjenta: Gmina Miastkowo

NIP beneficjenta: 7182095960

Kod pocztowy: 18-413

Miejscowość: Miastkowo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015

rodzaj instytucji wystawiającej, żłobek gminny oleśnica, które z poniższych zdań nie oddaje sensu przytoczonego fragmentu tekstu, tort na urodziny michała ważył 1 5 kg, szerokość strony internetowej, wzornictwo definicja, programy 2022, miernik ph gleby ranking, wymogi synonim, ministerstwo pizzy, nowa ustawa pzp 2021 pdf, nazwy uczuć, umwp białystok, pup zambrów oferty pracy, śniadania bytom, stypendium mazowieckie

yyyyy