Nowoczesne przedszkole szansą rozwoju dla najmłodszych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-109/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 1399891

Wydatki kwalifikowalne: 1399891

Dofinansowanie: 1378892,63

Dofinansowanie UE: 1189907,35

Nazwa beneficjenta: Centrum zabawy i kształcenia „Skrable”

NIP beneficjenta: 9542428845

Kod pocztowy: 40-319

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/13/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

stażowe 2021, urząd pracy pruszków rejestracja, polska agencja inwestycji i handlu, sep do 1 kv, choroba końskiego kopyta, biuro pracy ostrowiec św, liczba 42 stanowi 10 5 liczby, kuratorium łódź konkursy przedmiotowe 2017/2018 odpowiedzi, uchwała o rozwiązaniu spółki cywilnej pdf, plakat koronawirus, doplaty 2021 forum, sandra iskierko, dotacje na pracownika 2021, jakie czynności trzeba wykonać podczas ewakuacji przed wyjściem z biura, urząd pracy gdańsk telefon, uzp kurs euro

yyyyy