Nowoczesne szkoły podstawowe w Gminie Pelplin

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-168/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat tczewski

Gmina: Pelplin

Wartość ogółem: 447876

Wydatki kwalifikowalne: 447876

Dofinansowanie: 380694,6

Dofinansowanie UE: 380694,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Pelplin

NIP beneficjenta: 5931005137

Kod pocztowy: 83-130

Miejscowość: Pelplin

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki / Powiat tczewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/28/2015

dotacje urząd pracy, umowa o sposobie korzystania z nieruchomości wspólnej wzór, przedszkole nr 4 olkusz, luty 2021 etat, zasady redagowania pism, urzad pracy elblag praca, recepty online nfz

yyyyy