Nowoczesny Przedszkolak

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-004/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Nysa

Wartość ogółem: 192745,9

Wydatki kwalifikowalne: 192745,9

Dofinansowanie: 189854,71

Dofinansowanie UE: 163834,02

Nazwa beneficjenta: Gmina Nysa

NIP beneficjenta: 7531006938

Kod pocztowy: 48-300

Miejscowość: Nysa

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

2017 rok, rodzaje etatów, zestawienie wydatków, www.sompolno.pl, e-recepta lekarz, portale oświatowe, polska slowacaj, praca gov włocławek, dolnośląski szkolny związek sportowy, dofinansowanie dla nowych firm 2021, pup kędzierzyn, remont olkusz, pożyczka na już, szkoła podstawowa nr 1 w mysłowicach, schemat placu broni, klimat słowacji

yyyyy