Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole. Program aktywizacji edukacyjno-obywatelskiej uczniów rybnickich liceów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-033/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik

Gmina: M. Rybnik

Wartość ogółem: 1241630

Wydatki kwalifikowalne: 1241630

Dofinansowanie: 1241630

Dofinansowanie UE: 1055385,5

Nazwa beneficjenta: Miasto Rybnik

NIP beneficjenta: 6420010758

Kod pocztowy: 44-200

Miejscowość: Rybnik

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik / Powiat rybnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012

zus szczecin prawobrzeże, kody icd 10 fizjoterapia, zaskakującego, potenciał, nacigator, lombard bytom piekarska, www psouu org pl, gus kontakt, domy na sprzedaż slaskie, rewitalizacja, cku koszalin, mocny grzmot wino, www.gov.pl/szczepimysie/punkty-szczepien, kody cpv wyszukiwarka, termomodernizacja dofinansowanie 2021, gmina świnna wywóz śmieci 2022, prawo jazdy za darmo, fizjoterapeuta ustka, przedszkole samorządowe nr 1, praca w łukowie, lista oczekujących kraków na mieszkanie socjalne

yyyyy