Nowy Kołłątajek – nowe miejsca przedszkolne w Gminie Krotoszyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-015/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat krotoszyński

Gmina: Krotoszyn

Wartość ogółem: 549633,6

Wydatki kwalifikowalne: 549633,6

Dofinansowanie: 467188,56

Dofinansowanie UE: 467188,56

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja

NIP beneficjenta: 9512096889

Kod pocztowy: 02-781

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/3/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

rpo podkarpackie pl, pup zielona góra kontakt, rehabilitacja czarnków, projekt dofinansowania, kurs euro z dnia 28.02.2022, puste tabele do pobrania, jaką działalność może otworzyć osoba niepełnosprawna, zus szczecin prawobrzeże, eu 5

yyyyy