Nowy standard jakości oddziałów przedszkolnych w gminie Kowale Oleckie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-066/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olecki

Gmina: Kowale Oleckie

Wartość ogółem: 168763,6

Wydatki kwalifikowalne: 168763,6

Dofinansowanie: 168763,6

Dofinansowanie UE: 143449,06

Nazwa beneficjenta: Gmina Kowale Oleckie

NIP beneficjenta: 8471612161

Kod pocztowy: 19-420

Miejscowość: Kowale Oleckie

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

być czy nie być, opera na windows xp, urząd wojewódzki poznań kontakt, urzad pracy wejherowo, zsp1 pszczyna, spółdzielnia mieszkaniowa wspólny dom góra, szef rady języka polskiego, mpwik sokółka, synonim teren, dofinansowanie do niani 2022, ile to 39 euro, pkp i tercity, elżbieta łuczyńska gabinet prywatny

yyyyy