Nowy wymiar przedszkola – wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-034/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Gmina: Mikołów

Wartość ogółem: 4027565,64

Wydatki kwalifikowalne: 4027565,64

Dofinansowanie: 3967152,16

Dofinansowanie UE: 3423430,79

Nazwa beneficjenta: Gmina Mikołów

NIP beneficjenta: 6351805347

Kod pocztowy: 43-190

Miejscowość: Mikołów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

białoruś dziewczyny, wzór wniosku o remont łazienki, dotacje na szkolenia, dni fromborka 2018, na wykresie przedstawiono procent absolwentów pewnej szkoły, formuła epc, zakłady karne w polsce, podział grup społecznych, to się nazywa odpowiedzialność, dotacja na rozwój firmy

yyyyy