Nyski Uniwersytet Gimnazjalisty

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-030/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina:

Wartość ogółem: 50269,3

Wydatki kwalifikowalne: 50269,3

Dofinansowanie: 42728,9

Dofinansowanie UE: 42728,91

Nazwa beneficjenta: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

NIP beneficjenta: 7532127420

Kod pocztowy: 48-300

Miejscowość: Nysa

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

weksel in blanco, w kaliszu pl, auto komis paweł chmielnik, otocz pętlą element który nie pasuje do pozostałych uzasadnij swoją opinię, ceny mieszkań w krakowie 2014, wzory kart miejskich warszawa, 926 kzk gop, analiza wrażliwości excel, kredyt 100 tys na 5 lat, z jakim kolorem kojarzy ci się dana osoba, miejski słownik, odpowiedzi, ilość województw w polsce 2018, praca gsk, więzienia w polsce mapa

yyyyy