Objazdowe Przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-039/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat myśliborski

Gmina: Myślibórz

Wartość ogółem: 916657,42

Wydatki kwalifikowalne: 916657,42

Dofinansowanie: 916657,42

Dofinansowanie UE: 779158,81

Nazwa beneficjenta: Firma Handlowo-Usługowa „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla wszystkich”

NIP beneficjenta: 5971078154

Kod pocztowy: 74-300

Miejscowość: Myślibórz

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat myśliborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/2/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

nie będący, dopiewo.pl, jakie dopłaty dla rolników 2021, pup puck

yyyyy