Ocean wiedzy i umiejętności

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-025/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina:

Wartość ogółem: 1125717,67

Wydatki kwalifikowalne: 1125717,67

Dofinansowanie: 990631,55

Dofinansowanie UE: 956860,02

Nazwa beneficjenta: Powiat Wodzisławski

NIP beneficjenta: 6472175218

Kod pocztowy: 44-300

Miejscowość: Wodzisław Śląski

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/3/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

region fun, opis, gorzej w gospodarce być nie może, unici na podlasiu, statek do przewozu kopalin użytecznych, pismo techniczne wzór pdf, praca gościeradów, droga bez powrotu 2018, wojsławice arboretum, wyniki wyborów w zachodniopomorskim, psycholog praca śląskie, bgk dyrektorzy departamentów, dofinansowania dla młodych 2021, wnioski o dotacje unijne 2022

yyyyy