OCEAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI – AKADEMIA DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-025/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Kramsk

Wartość ogółem: 853980

Wydatki kwalifikowalne: 853980

Dofinansowanie: 838440

Dofinansowanie UE: 725883

Nazwa beneficjenta: Gmina Kramsk

NIP beneficjenta: 6652733513

Kod pocztowy: 62-511

Miejscowość: Kramsk

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski / Powiat koniński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/8/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

biuro nieruchomości września, mieszkania sprzedaż wałbrzych, koronawirus 5 lipca 2021, wskażniki, wypadek losowy, liczba gmin w polsce 2018, jakie są podmioty, nikotyna farmaceutyczna, psz dkdg, metody coachingowe, która z liczb jest większa 1/7 czy 1/8, ewidencja energii elektrycznej przykład, państwo na j, transport chlodniczy

yyyyy